Nasz serwis, aby działał lepiej wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Rozumiem i akceptuję.

Dowiedz się więcej o Polityce Cookies.

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cole24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.cole24.pl jest prowadzony przez firmę:

Cole-Narzędzia Svetislav Gavanski

ul.Racula-Głogowska 91, 66-004 Zielona Góra, Polska

NIP 973-057-56-86, Regon 970763280

tel. : +48 68 32 75 344, +48 507-035-905
e-mail: sklep@cole24.pl

 

3. Zakup w sklepie internetowym www.cole24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Cole-Narzędzia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Firma Cole-Narzędzia zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.cole24.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

11. W sklepie internetowym www.cole24.pl prowadzonego przez firmę Cole-Narzędzia zakupów mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

12. Firma Cole-Narzędzia wystawia  fakturę VAT na każdy zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Isntieje możliwość odbioru zamówinego towaru w Naszej Firmie.

14. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość.

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po przesłaniu oświadczenia Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres podany w danych sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

15. Reklamacja produktu.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą mailową na sklep@cole24.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na adres Sprzedawcy na własny koszt.
Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca rozpatrzy reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej.

 

Karta informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLE NARZĘDZIA z siedzibą w Zielonej Górze (66-004), przy ul.Racula-Głogowska 91, adres e-mail: cole.narzedzia@poczta.fm numer telefonu 68-3275-344, numer NIP: 973-057-56-86, REGON: 970763280.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu zawarcia i wykonywania złożonego zamówienia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, dane będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Przy płatności przez portal Przelewy24, informujemy iż operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.